ซิดนีย์ เจ แฮร์ริส

ซิดนีย์ เจ แฮร์ริส (เกิด 14 กันยายน พ.ศ. 2460 – 7ธันวาคม พ.ศ. 2529) นักหนังสือพิมพ์ชาวอังกฤษ เขียนคอลัมน์วิจารณ์ศิลปะ

ปรัชญาแก้ไข

  อันตรายอันแท้จริงมิใช่อยู่ที่ว่าคอมพิวเตอร์จะเริ่มคิดเหมือนมนุษย์ แต่อยู่ที่ว่ามนุษย์จะเริ่มคิดเหมือนคอมพิวเตอร์