คำคมแก้ไข

  รัฐเป็นชุมชนของกฎหมาย  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ