คำคมแก้ไข

  ที่ใดมีหนทาง ที่นั่นก็มีรัฐ ที่ใดไม่มีหนทาง ที่นั่นก็ไม่มีรัฐ  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ