ฌ็อง-ฌัก รูโซ (ฝรั่งเศส: Jean-Jacques Rousseau; 28 มิถุนายน พ.ศ. 2255 – 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2321) เป็นนักปรัชญา นักเขียน นักทฤษฎีการเมือง และนักประพันธ์เพลงที่ฝึกหัดด้วยตนเองแห่งยุคเรืองปัญญา

คำคม แก้ไข

  ธรรมชาติของคนดีอยู่แล้วแต่สังคมทำให้คนไม่เสมอภาคกัน  
  เหตุผลมีประโยชน์ แต่มิใช่คำตอบของชีวิต ดังนั้นเราจึงต้องพึ่งความรู้สึก สัญชาตญาณและอารมณ์ของเราเอง ให้มากกว่าเหตุผล  
  ธรรมชาติทำให้มนุษย์มีความสุขและเป็นคนดี แต่สังคมที่ฉ้อฉลพวกเขา ทำให้พวกเขาทุกข์ทรมาน  
Nature made man happy and good, society corrupts him and makes him miserable

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ