ฐปณีย์ เอียดศรีไชย

ฐปนีย์ เอียดศรีไชย (ชื่อเล่น: แยม) ผู้ประกาศข่าวภาคสนามรายการข่าว 3 มิติ ทางช่อง 3 เอชดี ฐปนีย์เกิดวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1977 เป็นคนอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา โดยพ่อแม่ของเธอได้แยกทางกัน เธอจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่เธอเรียนไม่จบปริญญาโทจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากว่าเธอไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ เธอเริ่มงานข่าวที่สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น เป็นนักข่าววิทยุสายเศรษฐกิจ และได้มาทำสายการเมือง จากนั้น ก็ย้ายมาทำที่ไอทีวีและทีไอทีวี ก่อนเปลี่ยนแนวหันมาทำข่าวแนวสืบสวนสอบสวนในรายการ ถอดรหัส และ ห้องสืบสวนหมายเลข 9 มาทำข่าวภาคสนามในรายการ ข่าว 3 มิติ และเป็นหนึ่งในครอบครัวข่าวของทีมข่าวช่อง 3

คำคมแก้ไข

8 ปีในการทำข่าวของการเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะหลัง คสช. หรือหลังการเลือกตั้งปี 2562 ก็อยู่ตามท้องถนน อยู่ตามที่ชุมนุม มันก็สะท้อนให้เห็นว่า มันก็ไม่ได้สงบสุข ถ้าว่ากันตอนหาเสียงเลือกตั้งปี 2562 ‘รักความสงบ จบที่ลุงตู่’ มันก็เห็นแล้วนะคะว่า 3-4 ปีที่ผ่านมา มันสงบมั้ย