ณพงศ์ นพเกตุ

คำพูดแก้ไข

  • เมืองที่สบาย ผ่อนคลาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งถนัดที่สุด คือ การออกแบบเมือง พัฒนาเมือง ทำให้สิ่งแวดล้อมดี

อ้างอิงแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ