ณรงค์ สินสวัสดิ์

คำคมแก้ไข

  ถ้าเมื่อใดประเทศมีประชาธิปไตยมาก แต่รัฐบาลขาดประสิทธิภาพ ประชาชนอาจจะไม่รังเกียจรัฐบาลเผด็จการที่มีประสิทธิภาพได้  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ