ณรัชต์หทัย วโรตมะภัทร์

คำพูดจากเพลงแก้ไข

  • ตะวันยอแสงอ่อนแรงลับฟ้า ชะตาจะหันหน้าสู่ทางใด อาจจะหลงทางสับสน ถูกความมืดมนดลใจ ไม่มีใครหยั่งรู้ชะตา