ณัฏฐ์ กิจจริต

คำพูดแก้ไข

  • บอมบ์คือกระจกที่สะท้อนตัวละครทุกคน เพราะคนส่วนใหญ่พยายามจะปรับความชอบของตัวเองเพื่อให้เข้ากับคนในสังคม แต่ทางที่บอมบ์เลือกคือ กูมีหลายสังคมได้ ไม่ซีเรียส[1]

อ้างอิงแก้ไข