ณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล

คำพูดแก้ไข

  • บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากนิวซีแลนด์ ส่งไม่ทัน ส่อเป็นบัตรเสียทั้งหมด

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข