คำพูดแก้ไข

  • นับเป็นครั้งแรกของพวกเราที่ได้มาสัมผัสการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ในครั้งนี้ พี่วิทยากรชี้แจงกฎเหล็กบนโต๊ะอาหารว่า หนึ่ง ห้ามพวกเราเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะทั้งสิ้น สอง การใช้อุปกรณ์ตองหยิบจากด้านนอกมาด้านใน สาม สมาชิกในโต๊ะอาหารนั้นจะต้องมีประธานของแต่ละโต๊ะ สี่ ห้ามท้าวแขนบนโต๊ะเด็ดขาด ห้า ห้ามอมช้อน และยังมีกฎอีกมากมาย พวกเราได้แต่อึ้งกับการจดจำ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ