ณัฐนันท์ วรินทรเวช

ณัฐนันท์ วรินทรเวช หรือ ไนซ์ นักเรียนมัธยมปลายและเลขาธิการกลุ่ม 'การศึกษาเพื่อความเป็นไท'

คำพูดแก้ไข

  • "ฉันจะยังคงตั้งคำถามต่อไป เสรีภาพทางความคิดต้องมีอยู่คู่สังคมแห่งนี้ หากไร้ซึ่งเสรีภาพ..สังคมก็ไร้ซึ่งอนาคต"

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข