ณัฐนันท์ หลายสุทธิสาร

คำพูดแก้ไข

  • พวกเราถูกแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มและถูกจัดให้นั่งร่วมโต๊ะกับเพื่อนๆ ที่เลือกอาหารเมนูหลักเหมือนกัน เมื่อทุกคนนั่งเรียบร้อย วิทยากรก็ได้แนะนำโรงแรม และพาพวกเราไปดูในส่วนของการสาธิตชงค็อกเทล และม็อกเทล จากนั้นก็เริ่มเรียนรู้มารยาทและวิธีการรับประทานอาหาร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข