ดรีมทีม ฮีโร่ฟันน้ำนม

ดรีมทีม ฮีโร่ฟันน้ำนม เคยออกฉายแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน ปี พ.ศ. 2551 จำหน่ายโดย อาร์ เอส.ฟิล์ม ทำรายได้รวม 35 ล้านบาท

วลีเด็ดแก้ไข

  กล้วยทอดแล้ว  
  เดี๋ยวปั๊ดเหนี่ยวเลย  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข