ดอนัลต์ ฟรันต์ซีเชก ตุสก์ (โปแลนด์: Donald Franciszek Tusk ;เกิด 22 เมษายน พ.ศ. 2500) เป็นนักการเมืองชาวโปแลนด์ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภายุโรประหว่าง พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2562 เขาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ของโปแลนด์ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2557 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตุสก์ได้รับเลือกเป็นประธานพรรคประชาชนยุโรปซึ่งเป็นพรรคการเมืองข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ยุโรปไม่ได้เก่า แห้งเหี่ยว หรือแห้งแล้ง ยุโรปยังเยาว์ มีพลัง และมีชีวิตชีวา ทวีปของเรายังคงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลก

คำพูด

แก้ไข
  ข้าพเจ้าสามารถยืนยันได้ว่าโปแลนด์จะเข้าร่วมยูโรโซน และไม่ใช่เพียงเพราะว่ามีการลงนามในสนธิสัญญาทั้งหมด แต่เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ทั้งสำหรับโปแลนด์และสหภาพยุโรป แต่มีเพียงคนโง่เท่านั้นที่เชื่อว่าเงินยูโรสามารถรับประกันได้ว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินจะไม่เกิดขึ้นอีก[1]  
  ยุโรปไม่ได้เก่า แห้งเหี่ยว หรือแห้งแล้ง ยุโรปยังเยาว์ มีพลัง และมีชีวิตชีวา ทวีปของเรายังคงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลก[2]  

อ้างอิง

แก้ไข