ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ดไวต์ เดวิด ไอก์ ไอเซนฮาวร์ (อังกฤษ: Dwight David "Ike" Eisenhower ชื่อแต่กำเนิดคือ เดวิด ดไวต์ ไอเซนฮาวร์ — 14 ตุลาคม ค.ศ. 1890 - 28 มีนาคม ค.ศ. 1969) เป็นทหารและนักการเมืองชาวอเมริกัน ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1953-ค.ศ. 1961)

ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์

คำคมแก้ไข

  • ภาวะผู้นำคือศาสตร์และศิลป์ที่ให้ผู้อื่นทำ สิ่งใดก็ตามที่ต้องการ ให้แล้วเสร็จด้วยความต้องการที่จะกระทำด้วยตนเอง
  • การบรรลุเป้าหมายนั้นเป็นการพิสูจน์การเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง[1]

อ้างอิงแก้ไข