ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์

อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ดไวต์ เดวิด ไอก์ ไอเซนฮาวร์ (อังกฤษ: Dwight David "Ike" Eisenhower; 14 ตุลาคม ค.ศ. 1890 - 28 มีนาคม ค.ศ. 1969) เป็นทหารและนักการเมืองชาวอเมริกัน ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 34 แห่งสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1953 - ค.ศ. 1961)

ไอเซนฮาวร์ใน ค.ศ. 1959

คำคม แก้ไข

  • ภาวะผู้นำคือศาสตร์และศิลป์ที่ให้ผู้อื่นทำ สิ่งใดก็ตามที่ต้องการ ให้แล้วเสร็จด้วยความต้องการที่จะกระทำด้วยตนเอง
  • การบรรลุเป้าหมายนั้นเป็นการพิสูจน์การเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง[1]

อ้างอิง แก้ไข