ตระกูล วินิจนัยภาค

คำพูดแก้ไข

  • ผู้พูด #ได้กล่าววาจาจาบจ้วงล่วงเกินเปรียบเทียบเปรียบเปรยหรือเสียดสี องค์พระมหากษัตริย์ หรือเปล่าครับ?”