ประโยคเด็ดแก้ไข

  แล้วทำไมพ่อไม่ตาย  
....พ่อ...ไปตลาด