ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน

คำพูดแก้ไข

  • “ชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะเป็นคนคิดเล็ก”
  • “ลบคำว่าเป็นไปไม่ได้ ออกจากความคิดและคำพูดของคุณ”