ทวิช กลิ่นประทุม

คำคมแก้ไข

  ทุกคนควรมีส่วนร่วมเข้ามารับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ