ทวีป กาญจนวงศ์

คำคมแก้ไข

  ถึงเวลาแล้วที่กลุ่มพลังประชาธิปไตยทั้งหลายจะได้ปรับขบวนการของตนเองให้มีประสิทธิภาพและกลุ่มพลังประชาธิปไตยที่กระจัดกระจายอยู่ ก็ควรจะได้ขับมือประสานความคิดกัน เมื่อผนึกกำลังต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจสังคมและการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยและคัดค้านเผด็จการ เพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติและประชาชน  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ