คำคมแก้ไข

  ผลประโยชน์ของส่วนตัว เป็นต้นว่าการลากตั้งก็ไม่มีความหมาย  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ