ทวีศักดิ์ เกิดโภคา

คำพูดแก้ไข

  • "รณรงค์เรื่องประชามติถูกจับว่าแย่แล้ว แต่มาทำข่าวเรื่องรณรงค์ประชามติแล้วถูกจับจะเรียกว่าอะไร"