การให้คำสัมภาษณ์เรื่องรัฐประหารแก้ไข

  • เราแสดงความเสียดายต่อเหตุการณ์ รัฐประหารของไทย และเชื่อด้วยความจริงใจว่าประเทศไทยจะต้องรีบฟื้นฟูประชาธิปไตยกลับคืนมาโดยเร็ว

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ