คำคมแก้ไข

  การมองการเมืองในฐานะอำนาจได้บดบังมิให้เราเห็นบทบาทอันสำคัญของอำนาจในทางการเมือง และดังนั้นจึงไม่เห็นบทบาทอันเป็นหลักของความเป็นผู้นำ  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ