ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี

คำพูดแก้ไข

  • ส.ส.ปชป.บอกว่าร่าง iLaw ผ่านยาก เพราะ เปิดช่องให้แก้หมวด 1 หมวด 2 ที่รัฐสภาไม่อยากให้แก้ ถามจริงจะหวงอะไรกันนักกันหนา จะแก้ตรงไหน ร่างมาตราไหนใหม่ควรเป็นอำนาจ ส.ส.ร.มั้ยอ่ะ รัฐสภาจะมาบล็อกเพื่ออะไร ความกล้าหาญทางจริยธรรมในฐานะสมาชิกรัฐสภายังมีเหลืออยู่มั้ย