คำพูดแก้ไข

การเลือกตั้ง 2562แก้ไข

อย่า ... โยงเรื่องล้มเจ้า

อย่า ... โยงเรื่องพระราชพิธีที่คนไทยรอคอย

อย่า ... สร้างความแตกแยกเพราะอยากเชียร์ คสช.

อย่า ... เสี้ยม

อย่า ... สร้างเรื่อง ได้โปรด ‼️‼️‼️

ความจริง คือ ไม่รับผิดชอบคำพูด

ความจริง คือ ทำการใหญ่ แต่แผนงานมั่ว

ความจริง คือ ทำให้องค์กรอิสระหมดค่า หมดราคา

ความจริง คือ ไม่ละอายใจต่อความผิดพลาดของตัวเอง ความจริง คือ ...?