คำคมแก้ไข

รสใดไม่เหมือนรสรัก

หวานนักหวานใดจักเปรียบได้

แต่มิได้เชยชมสมใจ

ขมใดไม่เทียบเปรียบปาน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ