ธนกร วังบุญคงชนะ

คำพูดแก้ไข

  • "ยอมรับความจริงได้แล้ว และไม่ต้องโทษกติกา เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ทุกคนเข้าสู่สนามการเลือกตั้งภายใต้กติกาตามรัฐธรรมนูญอย่างเท่าเทียมกัน"

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ