ธนพรรณ สิทธิสุนทร

คำคมแก้ไข

  การเมืองคือคุณธรรม เพราะจุดมึ่งหมายเพื่อช่วยแก้ปัญหาของมนุษย์ให้เกิดสันติสุขในโลก คนที่ว่าการเมืองเป็นของสกปรกนั้นเพราะดูในแง่บุคคล อุดมการณ์ซึ่งประกอบด้วยศีลธรรมและสัจจะ ต้องสำคัญเหนือกว่าพรรคการเมือง