ธนวรรธน์ พลวิชัย

คำพูดแก้ไข

  • หอการค้าคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ทั้งปี 2558 จะขยายตัว 3.2% ปรับลดจากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ระดับ 4% เนื่องจากการบริโภคหดหาย การส่งออกลด ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ การเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลยังไม่ส่งผลถึงภาคเศรษฐกิจ ขณะที่ภาคเอกชนยังคงไม่เชื่อมั่นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทำให้เครื่องจักรที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกตัวหยุดชะงักลง ซึ่งเป็นภาวะเลวร้ายที่ไม่เคยพบตลอด40 ปีที่ผ่านมา