ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

คำพูดแก้ไข

  • "การให้อาหารสัตว์น้ำ รวมถึงปลาด้วย ในเขตแนวปะการัง ในบริเวณอุทยานแห่งชาติ ทางทะเลถือเป็นความผิด มีโทษจับ มีโทษปรับ 500-10,000 บาท อันนั้นคือกฏหมายนะครับ"

อ้างอิงแก้ไข