ธรรมนูญ เทียนเงิน

คำคมแก้ไข

  นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ทางตรงก็ทางอ้อม แต่ต้องเป็นคนที่ได้รับเลือกจากประชาชน อันนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ายอมรับกันได้ นอกจากนั้นเห็นจะยอมรับกันลำบาก  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ