ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

คำพูดแก้ไข

  • "นักท่องเที่ยวยังตั้งคำถามว่าถ้าปลอดภัยจริง จะยังประกาศใช้กฎอัยการศึกไปเพื่ออะไร ทำให้ช่วงที่ผ่านมา คนจีนปรับแผนหันไปเที่ยวทะเลที่ประเทศอื่นแทน เช่น ที่เมียนมาร์ เวียดนาม ศรีลังกา และบาหลี อินโดนีเซีย"