ธวัช วิชัยดิษฐ

คำคมแก้ไข

  ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะมีความแน่นอนเท่ากับกฎแห่งการเปลี่ยนแปลง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ