ธัชนนท์ จารุพัชนี

คำคมแก้ไข

  • เราไม่ได้รวย เพราะครอบครองสิ่งมีค่า แต่เรารวย เพราะรู้คุณค่าในสิ่งที่มี