ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

คำพูดแก้ไข

  • "การล็อคคอ จับตัวผู้เห็นต่างเกิดช่วงแรก คสช.เท่านั้น ที่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อให้เกิดความสงบ แต่ก็ไม่เคยไปทำร้ายใคร และตอนนี้คสช.ก็ไม่ได้ทำแล้ว อีกทั้งมุมมองเรื่องสิทธิมนุษยชนยังขึ้นอยู่กับคำที่ใช้เรียก และช่วงเวลาที่ประเมิน ทั้งนี้ที่มีการประเมินออกมาดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เพราะในปัจจุบันคสช.ไม่ได้ไปลิดรอนสิทธิ์แบบนั้น เราใช้การเชิญมาพูดคุย ทำความเข้าใจ และในระยะหลังๆนี้ จะเห็นได้ว่า คสช.ก็ไม่ได้กระทำการในลักษณะนั้น ไม่ค่อยมีการเชิญมาปรับทัศนคติแล้ว"

อ้างอิงแก้ไข