ธีรยุทธ บุญมี

ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี (เกิด 10 มกราคม ค.ศ. 1950) เป็นนักวิชาการ นักวิจารณ์การเมือง และนักเขียนรางวัลศรีบูรพา อดีตเลขาธิการ ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลา เคยเป็นอาจารย์ประจำ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ สาขามานุษยวิทยา ในปี ค.ศ. 2012

คำคมแก้ไข

  • วิถีชีวิตที่ล้นเกินแบบตะวันตกอาทิเช่น ความล้นเกินในความเชื่อมั่นอำนาจมนุษย์ ความคลั่งไคล้ในการบริโภควัตถุนิยม การครอบงำทำลายโลกในทางนิเวศ การละเลยมิติของจิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องร่วมแก้ไข
  • เราอาจจะเถียงกันได้ว่า ปัจจุบันควรหรือได้เกิดกระบวนการอมาตยาภิวัฒน์ขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นลักษณะของพัฒนาการไทย ซึ่งต้องมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการเสริมคุณธรรมสังคมเพื่อกู้ชาติ ไม่ใช่กระบวนการเพื่ออำนาจหรือผลประโยชน์[1]

อ้างอิงแก้ไข