ธีระศักดิ์ นาคแก้ว

คำพูดแก้ไข

  • ใครทำอะไรไม่ถูกต้องก็จะแสดงอาการต่อต้านทันที นิสัยเขาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ตัวเล็กแค่ 5-6 ขวบ ก็เริ่มเห็นพัฒนาการตรงนี้แล้ว ลักษณะของเขาจะไม่ชอบรังแกคนอื่น เป็นเด็กเลี้ยงไม่ยาก ช่วยเหลือตัวเอง พูดอะไรก็เชื่อฟังผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกับแม่เขา เขาจะรักแม่รักพ่อ รักพี่น้อง และรักพรรคพวก นี่เป็นนิสัยเขาตั้งแต่เล็ก ๆ ใครทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง เขาก็จะต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ถ้าเพื่อนโดยรังแก หรืออะไรต่าง ๆ เขาจะแสดงอาการทันที
    • ชกข้ามรุ่น