ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

คำพูดแก้ไข

  • โทษกันไปโทษกันมา 1.ฝุ่นไม่ได้ลดลง และ2.ฝุ่นไม่ได้เกิดจากรัฐบาล แต่รัฐบาลก็ต้องพยายามทำในสิ่งซึ่งให้มันมีความพอดี ดังนั้น เห็นใจนายกรัฐมนตรีหน่อย

อ้างอิงแก้ไข