นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์

นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์ (ชื่อเดิมว่า โค้ก) เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ที่จังหวัดนครราชสีมา ก่อนที่จะย้ายพร้อมกับครอบครัวมาที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยรังสิต คชามีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีหลายอย่างด้วยกัน เช่น กลองชุด กีตาร์ เปียโน คีย์บอร์ด และ ขิม

Kacha at VERY TV.jpg

คำคมแก้ไข

  แตกต่าง.....

แต่เดินไปกันได้

 


  อุปสรรคแค่นั้นให้มองเป็นเพื่อนร่วมทาง  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข