นนธวรรณ ทองเหล็ง

นนธวรรณ ทองเหล็ง (ชื่อเล่น:เมญ่า) เกิดเมื่อวันที 27 เมษายน พ.ศ. 2535 ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ไปเติบโตและเรียนหนังสือที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นนธวรรณ จบการศึกษาระดับอนุบาล-ประถมศึกษาจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ปัจจุบันจบการศึกษาจาก คณะการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

คำคมแก้ไข

  ชีวิตอยู่ยากมากนะ ดำก็ผิด ไม่สวยก็ผิด พูดก็ผิด ไม่พูดก็ผิด นิ่งก็ผิด คนอื่นทำก็มองมาว่าเราผิด  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ