นภัทร อินทร์ใจเอื้อ

นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (ชื่อเดิม: ชนินทร์; ชื่อเล่น:กัน) หรือ กัน เดอะสตาร์ เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1990 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนกลางของนายชำนาญและนางวรรณา อินทร์ใจเอื้อ กันมีพี่สาวหนึ่งคนและน้องชายหนึ่งคน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำคมแก้ไข

  ให้มากที่สุด ไม่ต้องคำนึงว่าคนรับจะได้จากเรามากหรือน้อย จะมีความสุขหรือไม่ หน้าที่เราคือให้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีข้อแม้  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข