คำคมแก้ไข

  เรายกย่องคุณธรรม เพราะคุณธรรมก็คือการยอมสละตนเพื่อมุ่งไปสู่อุดมการณ์  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ