นิรมล เมธีสุวกุล

นิรมล เมธีสุวกุล อดีตนักข่าว และผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ ปัจจุบันเป็นพิธีกร และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร

คำคมแก้ไข

  ครูเป็นผู้ส่งเสริม ให้เด็กพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  
น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ตอน เชิดชูครูผู้สร้างคน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ