บรรจง บรรเจอดศิลป์

คำพูดแก้ไข

ประชาชนแก้ไข

  • ประชาชนคือพลังแห่งการสร้างสรรค์โลก

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข