คำคมแก้ไข

  ทุกข์ของสังคมเกิดจากความเห็นแก่ตนของคนในสังคม  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ