คำคมแก้ไข

  รัฐไม่ใช่สังคม มันเป็นเพียงรูปแบบทางประวัติศาสตร์ของสังคมเท่านั้น  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ