บี.อาร์.อามเพฑกร

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและกระทรวงยุติธรรมของอินเดีย

ดร.บี.อาร์.อามเพฑกร หรือ ดร.อัมเบดก้าร์[1] อดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน อดีตกระทรวงยุติธรรมของอินเดีย อดีตประธานร่างรัฐธรรมนูญของอินเดีย บิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดียและบิดาแห่งพระพุทธศาสนายุคใหม่ของอินเดีย

บี.อาร์.อามเพฑกร

คำคมแก้ไข

  ข้าพเจ้าเกิดมาจากตระกูลที่นับถือศาสนาฮินดู แต่ข้าพเจ้าจะขอตายในฐานะพุทธศาสนิกชน  
บี.อาร์.อามเพฑกร
  ถ้าหากจะมีพระนามใด ที่โจษขานกันนอกประเทศอินเดีย ที่โด่งดัง และกล่าวกันด้วยความเคารพสักการะแล้ว จะมิใช่พระนามของพระราม หรือพระกฤษณะ แต่จะเป็นพระนาม ของพระพุทธเจ้า เท่านั้น  
บี.อาร์.อามเพฑกร
  พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่ปฏิเสธระบบวรรณะ และคนบางคนไม่มีเหตุผลจะโจมตีพระพุทธศาสนา หรือไม่มีเหตุผลมาหักล้างคำสอนของได้ ก็อ้างเอาอย่างหน้าด้านๆว่า ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของพวกนอกวรรณะ  
บี.อาร์.อามเพฑกร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ