บุญชู โรจนเสถียร

คำคมแก้ไข

  ความจริงหรือสัจะจะต้องเป็นฝ่ายชนะ  

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ